Dlaczego Kafka?

Dlaczego Kafka?

W światowej literaturze Franz Kafka uznawany jest słusznie za jednego z mistrzów absurdu. Jego utwory przedstawiają absurdalny świat wypełniony absurdalnymi sytuacjami. Czytając jego powieści wszystko wydaje się dziwne, przekraczające granice racjonalnego postrzegania świata.Niestety, często podobne wrażenie można odnieść studiując rozwiązania prawne dotyczące inwestycji szerokopasmowych. Przykłady można by mnożyć. W odróżnieniu jednak od utworów autora „Procesu” o którym Albert Camus w eseju „ Nadzieja i absurd w dziełach Franza Kafki” pisał, że cała jego sztuka polega na zmuszaniu czytelnika do powtórnej lektury, do absurdów prawnych chciałoby się już nigdy nie powracać.

Żeby zwalczyć te absurdy i już do nich nie wracać, przygotowaliśmy już i prezentowaliśmy posłom oraz Ministerstwu Infrastruktury wstępną listę poprawek, które powinny być wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych. Jednakże absurdy łatwiej dostrzec prowadząc praktyczną działalność inwestycyjną, niż zajmując stanowisko urzędnicze. Dlatego też w ramach Krajowego Forum Szerokopasmowego postanowiliśmy uruchomić serwis Kafka, gdzie każdy z Państwa może zgłosić absurd prawny związany z prowadzonymi inwestycjami szerokopasmowymi. Będziemy starali się znaleźć odpowiedź, jak temu można zaradzić: od razu, lub w drodze zmiany prawa.

Zapraszamy do dyskusji.