Informacje


Krajowe Forum Szerokopasmowe w swoim portalu uruchomiło serwis KAFKA, gdzie może zgłaszać absurdy prawne związane z prowadzonymi inwestycjami szerokopasmowymi.

Nazwa serwisu nawiązuje do twórczości pisarza Franza Kafki, który uznawany jest za jednego z mistrzów absurdu. Inspiracją do jego powstania był też belgijski serwis Kafka.be, który stawia sobie za cel upraszczanie procedur administracyjnych i walkę z biurokracją.

Serwis Kafka w portalu KFS ma być także forum, na którym udzielimy odpowiedzi, jak zaradzić prawnym absurdom związanym z prowadzonymi inwestycjami szerokopasmowymi - od razu czy też w drodze zmiany prawa.”

Źródło: Własne